Thực hiện theo kế hoạch số KH/CĐ-THNC ngày 15 tháng 09 năm 2020. Công đoàn cơ sở trường Tiểu học Nậm Cang long trọng tổ chức Hội Nghị Cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2020-2021.

Đến tham dự hội nghị có đ/c Lê Thị Hân, Hiệu trưởng trường Mầm non Nậm Cang, Nguyễn Quang Xuân- Bí thư chi bộ Hiệu trưởng Nhà trường cùng toàn thể Giáo viên, Nhận viên có mặt đầy đủ

Mở đầu hội nghị TM Đoàn chủ tịch  đ.c Thu thông qua nội dung chương trình HN; giới thiệu, biểu quyết Đoàn thư ký. (Đc Quang)

Đ.c Nguyễn Quang Xuân Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB, VC của đơn vị năm học 2019-2020 và phương hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp, thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Thông qua các quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế làm việc trong cơ quan, quy chế khen thưởng nhà trường

Đ/c Phan Cao Biên Báo cáo đánh giá khái quát kết quả hoạt động công đoàn năm học 2019- 2020 và thông qua kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, các chỉ tiêu năm học 2020 - 2021.

BGH nhà trường kí giao ước thi đua trong năm học 2020-2021

Hội nghị diễn ra trong không khí ấm cúng trang trọng và đạt được kết quả cao.

Content

Content

Content

Content

Content

Content