Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Ban giám hiệu cùng các thầy cô giáo trong trường đã tiến hành lao động vệ sinh trường, lớp học, khu ở nhà ăn bán trú, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để đón học sinh trở lại trường sau thời gian dài nghỉ học

Text below

Text below

Text below

Chuẩn bị mọi biện pháp phòng trách dịch bệnh trong nhà trường tiến hành hướng dẫn học sinh vệ sinh cá nhân, cách rửa tay, đeo khẩu trang.Một sô hình ảnh ngày đầu tiên đi học của các em học sinh

Text below

Text below

Text below

Text below

Text below

Text below

Học sinh học tập trên lớp

Text below

Text below

Text below

Text below

Text below

Text below